بسم الله الرحمن الرحيم
"In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful"

Betapa agungnya! Allah SWT menurunkan ayat pertama @ perkataan pertama melalui Al-Quran hanyalah dengan perkataan Iqra'. Anehnya, perkataan pertama itu bukan bermaksud, sembahyang, puasa, dsb. Ia bermaksud "bacalah..."

Allah revealed the first sentence @ first word through the Quran is the word Iqra '. Oddly, the first word that does not mean, prayer, fasting, etc.. It means "read ..."

Sunday, October 16, 2016

MISTERI KEMATIANJanganlah cemas ketika anda hendak wafat.

Janganlah terlalu cemas juga ketika jantungmu berhenti.

Janganlah juga panik saat engkau merasakan  sekarat

Jangan perdulikan jasad anda yg akan hancur

Kerana kaum muslimin ada saja yang...

Akan melaksanakan kewajiban mereka

1. Menanggalkan pakaianmu

2. Memandikanmu

3. Mengkafanimu

4. Menggalikan lobang lahatmu

5. Mengeluarkanmu dari rumahmu

6. Mengangkat jenazah kamu ke van jenazah

7. Mengantarkanmu ke tempat tinggal barumu (kuburan)

8. Banyak orang yg akan berdatangan untuk mengangkat jenazahmu, bahkan banyak pula yg meninggalkan pekerjaannya demi untuk menguburmu, boleh jadi banyak dari mereka yg melupakan nasihat yg pernah Engkau sampaikan pada suatu hari yg telah berlalu.
ً
9. Peralatanmu akan segera diselesaikan, berpindah tangan

- kunci-kunci kendaraan dan rumahmu 

- buku

- beg

- handphone mu

- kasut

- pakaian

- apabila keluargamu baik, maka mereka akan menyedekahkannya agar ia bermanfaat untukmu 

Pastikanlah bahwa:

Bumi tidak akan sedih atasmu 

Tidak pula alam semesta

Keadaan juga akan berjalan seperri biasa, tidak terpengaruh dan tidak berubah dengan perpisahanmu 

Perekonomian akan terus berlanjut

Pekerjaan anda, akan datang orang lain untuk mengantikan

Hartamu akan dibagikan secara halal kepada ahli waris 

Sementara anda akan dihisab atas segala sesuatu hingga perkara yg hina dan kecil

Yang pertama akan runtuh darimu ketika wafat adalah namamu..

Oleh kerana itu, setelah meninggal orang akan berkata tentangmu: dimana mayatnya ?

Mereka tidak memanggil lagi dengan menyebutkan namamu 
Namamu tinggalah kenangan belaka.

Ketika akan mensolati, mereka berkata: hadirkan jenazah..

Mereka tidak memanggil dengan menyebutkan namamu

Betapa cepat namamu hilang berlalu....

Ketika akan menguburkan, mereka berkata: dekat kan mayatnya, tanpa menyebutkan namamu..

Tidak akan ada yg membela, baik suku, kedudukan ataupun keturunanmu

Betapa rendahnya dunia ini dan betapa besarnya apa yang akan kita hadapi setelahnya

Catatan dengan tinta emas

Kesedihan atasmu akan terbagi menjadi tiga:

1. Orang yg mengenalmu sepintas akan mengatakan: kasihan dia !!

2. Teman-teman mu akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari, kemudian mereka akan kembali kepada canda dan tawanya..

3. Kesedihan mendalam di rumah ! Keluargamu akan bersedih sepekan, satu-dua bulan atau hingga satu tahun

Kemudian mereka akan meletakkannya dalam memori ingatan

Demikianlah

Kisahmu telah terakhir pada kalangan manusia

Engkau tinggal hanya ALBUM KENANGAN

Kisahmu akan dimulai bersama suatu yg nyata

Dialah alam akhirat

Telah sirna darimu

1. Keindahan

2. Harta

3. Kesihatan

4. Anak

5. Anda telah berpisah dari rumah dan istana

6. Istri

Dimulai lah kehidupan Yang sesungguhnya

Pertanyaan sekarang:

Apa yang telah Engkau siapkan untuk kubur dan akhiratmu?????

Ini adalah hakikat Yang perlu untuk direnungkan

Jagalah selalu atas :

1. Ibadah yg wajib

2. Ibadah yg sunnah

3. Sedekah tersembunyi

4. Amal sholeh

5. Shalat malam

Dengan harapan anda menjadi selamat

Jika anda bantu orang lain dengan menyebar peringatan ini

Akan anda dapati hasil dari kebaikannya dalam timbanganmu pada hari kiamat

"Berilah peringatan kerana peringatan akan bermanfaat bagi orang beriman"

Kenapa mayat memilih

"Sedekah"

Jika kembali ke dunia

Sebagaimana firman Allah 

"Ya Allah, jika Engkau akhir kan ajalku sedikit saja, niscaya aku akan bersedekah"

Orang tsb tidak mengatakan:

Niscaya aku akan umrah

Atau akan shalat

Atau akan puasa

Para ulama menjelaskan:

Seorang mayat tidak mengatakan kecuali sedekah, tidak lain kecuali dikeranakan dia telah melihat betapa besarnya impak yang dihasilkan dari sedekah bagi mereka yang telah wafat

Maka dari itu, perbanyaklah sedekah

Kerana nanti pada hari kiamat, seorang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya

Sedekah terbaik yang boleh anda lakukan sekarang ini 

Menyebarkan risalah ini dengan niat sedekah

Kerana setiap orang yang mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya, maka ganjarannya akan sampai kpdmu insyaAllah.
Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...